Dinh dưỡng

Những dấu hiệu cho thấy con trẻ đang tiếp xúc với màn hình điện tử quá nhiều

Hiện nay trong thời đại 4.0, việc trẻ được sớm xúc tiếp với iPad, tivi, điện thoại là lẽ hẳn nhiên. Bên cạnh những lợi ích mà chúng mang lại, việc sử dụng điện thoại một cách không kiểm soát là nguyên cớ dẫn đến những hậu quả khó lường, bao gồm về mặt tâm lý, xúc […]